ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

000005

Το πρόβλημα της μετακίνησης-μεταφοράς των εμποδιζομένων ατόμων στις σύγχρονες πόλεις παραμένει έντονο με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής λόγω της μη ικανοποιητικής πρόσβασης στα ΜΜΜ.

Η κακή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών δημιουργούν συνθήκες αποκλεισμού των ατόμων με ανάγκες στη καθημερινή τους ζωή. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς δεν καλύπτει μόνο τις υπάρχουσες ανάγκες μιας μετακίνησης του πληθυσμού αλλά σχεδιάζεται να προσελκύει όλο και περισσότερες ομάδες νέων επιβατών, απαλείφοντας προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους χρήστες.

Το Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής με ειδικό σχεδιασμό υλοποίησης στη πρόσβαση όλων των ανθρώπων στην αστική τους μετακίνηση, πρωτοπορεί με την ένταξη ειδικά σχεδιασμένων οχημάτων για την εύκολη πρόσβαση όλων των επιβατών.