ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από το 2007 η εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή τις έξυπνες στάσεις, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των επιβατών στην έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρησή τους όσον αφορά την εκτέλεση των δρομολογίων.

Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αυτό βάζει τέλος στην αναμονή του επιβατικού κοινού και διευκολύνει τον προγραμματισμό των μετακινήσεων, καθώς δίνει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης για τον ακριβή χρόνο διέλευσης των λεωφορείων από τις στάσεις. Παράλληλα το σύστημα αυτό διευκολύνει και την καλύτερη διαχείριση του στόλου από πλευράς της ίδιας της εταιρείας καθώς δίνει την δυνατότητα της πλήρους εποπτείας αυτού, παρέχοντας σε «ζωντανό» χρόνο, πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία των οχημάτων, την ταχύτητα με την οποία κινούνται κ.ο.κ.

Επίσης από το 2007 η εταιρεία «εισήγαγε» στον εξοπλισμό της και τους αυτόματους πωλητές εισιτηρίων, 7 συνολικά στον αριθμό, προσφέροντας στους επιβάτες την δυνατότητα άμεσης και εύκολης αγοράς εισιτηρίου, επιταχύνοντας συνολικά τον χρόνο και την διαδικασία επιβίβασή τους.

Ως μία εταιρεία που ακολουθεί πιστά τις εξελίξεις στην τεχνολογία, θεωρώντας την ως σύμμαχο στην συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει, το σύνολο του στόλου, αξιοποιεί την τεχνολογία Wi-Fi προσφέροντας την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτύου στο σύνολο των επιβατών.