ΓΡΑΜΜΗ 7

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ      ΣΑΒBATO 
↓                               ↓
07:00                      08:00*
08:30*                    11:30**
10:30**                  14:40*
12:30*
14:40
19:00**
* Τα συγκεκριμένα δρομολόγια διέρχονται από Σύμβολα – Σώστη
**Τα συγκεκριμένα δρομολόγια διέρχονται από Σώστη – Σύμβολα