ΓΡΑΜΜΗ 6

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ      ΣΑΒBATO
↓                              ↓
07:00                      07:00
08:15                      10:30
11:00                      13:30
14:40
20:00