ΓΡΑΜΜΗ 6

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ      ΣΑΒBATO
    ↓                              ↓ 
07:00                      07:00
08:15                      10:30
11:00                      13:30
14:40
20:00