ΓΡΑΜΜΗ 3

03

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ      ΣΑΒBATO      ΚΥΡIAKH
    ↓                              ↓                    ↓
06:30                      07:30            08:00
07:30                      08:20            11:30
08:10                      09:10
09:00                      10:00
09:50                      10:50
10:40                      11:40
11:30                      12:30
12:20                      13:20
13:10                      14:10
14:00
17:00
19:00
21:00