ΓΡΑΜΜΗ 2Β

b

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ      ΣΑΒBATO   

    ↓                         ↓

06:55                 07:30
07:20                 07:55
07:45                 08:20
08:10                 08:45
08:35                 09:10
09:00                 09:35
09:25                 10:00
09:50                 10:25
10:15                 10:50
10:40                 11:15
11:05                 11:40
11:30                 12:05
11:55                 12:30
12:20                 12:55
12:45                 13:20
13:10                 13:45
13:35                 14:10
14:00                 14:35
14:25
14:50
15:15
16:05
16:55
17:45
18:35
19:25
20:15
21:05