ΓΡΑΜΜΗ 2

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ      ΣΑΒBATO 
↓                              ↓
06:30                      07:30
07:20                      07:55
07:45                      08:20
08:10                      08:45
08:35                      09:10
09:00                      09:35
09:25                      10:00
09:50                      10:25
10:15                      10:50
10:40                      11:15
11:05                      11:40
11:30                      12:05
11:55                      12:30
12:20                      12:55
12:45                      13:20
13:10                      13:45
13:35                      14:10
14:00                      14:35
14:25
14:50
15:15
15:40
16:30
17:20
18:10
19:00
19:50
20:40