ΓΡΑΜΜΗ 14

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

07:00
14:50

Η συγκεκριμένη γραμμή εκτελείται ΜΟΝΟ κατά τις ημέρες που ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ τα σχολεία