ΓΡΑΜΜΗ 13

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ* 

07:00**
08:30***
12:00**
14:45***

* Για περισσότερα δρομολόγια τις καθημερινές και το Σάββατο εξυπηρετεί η Γραμμή 11
** Τα συγκεκριμένα δρομολόγια διέρχονται από
Καλαμόκαστρο – Κόσμιο
*** Τα συγκεκριμένα δρομολόγια διέρχονται από Κόσμιο – Καλαμόκαστρο