ΓΡΑΜΜΗ 12

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ* 

06:50**
09:30**
12:30***
14:30***

* Για περισσότερα δρομολόγια τις καθημερινές και το Σάββατο εξυπηρετεί η Γραμμή 11
** Τα συγκεκριμένα δρομολόγια διέρχονται από
Καλαμόκαστρο – Υφανταί
*** Τα συγκεκριμένα δρομολόγια διέρχονται από Υφανταί – Καλαμόκαστρο