ΓΡΑΜΜΗ 11

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ*     ΣΑΒBATO
↓                                ↓
15:45**                    06:50**
20:00**                    08:30***
12:00**
14:30***
15:45**

 

* Για περισσότερα δρομολόγια τις καθημερινές
εξυπηρετεί η Γραμμή 12
** Τα συγκεκριμένα δρομολόγια διέρχονται από
Υφανταί – Κόσμιο
*** Τα συγκεκριμένα δρομολόγια διέρχονται από Κόσμιο – Υφανταί