ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ

000006

Το σύστημα της τηλεματικής δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να ενημερώνονται για τον ακριβή χρόνο διέλευσης των λεωφορείων από οθόνες που είναι τοποθετημένες στις κεντρικές στάσεις.
Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αυτό βάζει τέλος στην αναμονή του επιβατικού κοινού και διευκολύνει τον προγραμματισμό των μετακινήσεων, καθώς δίνει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης για τον ακριβή χρόνο διέλευσης των λεωφορείων από τις στάσεις. Παράλληλα το σύστημα αυτό διευκολύνει και την καλύτερη διαχείριση του στόλου από πλευράς της ίδιας της εταιρείας καθώς δίνει την δυνατότητα της πλήρους εποπτείας αυτού, παρέχοντας σε «ζωντανό» χρόνο, πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία των οχημάτων, την ταχύτητα με την οποία κινούνται κ.ο.κ.

Η τεχνολογία των έξυπνων στάσεων αλλάζει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο το Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής σχεδιάζει και παρέχει υπηρεσίες στο επιβατικό κοινό. Με την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο απευθείας στους επιβάτες, η τεχνολογία βελτιώνει επίσης την εμπειρία της αστικής μετακίνησης.

Οι χρήστες αυτής της τεχνολογίας είναι πλέον σε θέση να:

– Προγραμματίσουν μετακινήσεις ελαχιστοποιώντας το χρόνο αναμονής και τις χαμένες συνδέσεις
– Έχουν πρόσβαση στον προγραμματισμό μετακινήσεων σε πραγματικό χρόνο και τις επόμενες πληροφορίες αναχώρησης με το λεωφορείο
– Χρησιμοποιήσουν εργαλεία μέσω διαδικτύου, όπως τη mobile εφαρμογή του Αστικού ΚΤΕΛ, για να εμφανίσουν πληροφορίες μετακίνησης σε πραγματικό χρόνο