ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «BLUE TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε»

 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση , η οποία θα λάβει χώρα στις 01/03/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στην Κομοτηνή επί της οδού Σοφ. Κομνηνού 22, με θέμα  τροποποίηση των άρθρων 5, 8, 9, 17, 18 και 41 του Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «BLUE ASTIKA TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», κατόχου του αριθμού

 Γ.Ε.ΜΗ. 159370611000.

Κομοτηνή, 09/02/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο