ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ισολογισμός 2020(Acrobat Reader) 2020
Ισολογισμός 2019(Acrobat Reader) 2019
Ισολογισμός 2018(Acrobat Reader) 2018
Πρόσκληση 2018(Acrobat Reader) 2018
Ισολογισμός 2017(Acrobat Reader) 2017
Πρόσκληση 2017(Acrobat Reader) 2017
Ισολογισμός 2016(Acrobat Reader) 2016
Πρόσκληση 2015(Acrobat Reader) 2015
Ισολογισμός 2015(Acrobat Reader) 2015
Πρόσκληση 2014(Acrobat Reader) 2014
Ισολογισμός 2014(Acrobat Reader) 2014
Πρόσκληση 2013(Acrobat Reader) 2013
Ισολογισμός 2013(Acrobat Reader) 2013