ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 17/06/2019 στη Γραμμή 4 (Πανεπιστημιούπολη) θα εκτελούνται δρομολόγια αργίας.

 

Στη Γραμμή 5 (Μεταλλουργική) δεν θα εκτελούνται δρομολόγια.

ΠΡΟΒΟΛΗ
7. ΣΩΣΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από 18 Ιουνίου 2019 (Τρίτη) θα γίνουνε αλλαγές στην διαδρομή της Γραμμής 7 (ΣΩΣΤΗΣ)
Συγκεκριμένα τα δρομολόγια των (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) 7:10-8:30-10:30-12:30-14:40 θα ακολουθούν την εξής διαδρομή:
Ωδείο-Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη-Επαρχιακός δρόμος Ιάσμου-Πλάκα-ΙΚΑ-Τσανάκλειος-Σταθμαρχείο Αστικών-Ωδείο.
Το δρομολόγιο των 15:30θα ακολουθεί την εξής διαδρομή:
Ωδείο- Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Σύμβολα-Ασώματο- Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη-Επαρχιακός δρόμος Ιάσμου-Πλάκα-ΙΚΑ- Τσανάκλειος -Σταθμαρχείο Αστικών-Ωδείο.
Το δρομολόγιο των 19:00 θα ακολουθεί την εξής διαδρομή:
Ωδείο-Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη- Ασώματο- Σύμβολα- Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Ωδείο. (ΣΑΒΒΑΤΟ) Το δρομολόγιο των 7:30θα ακολουθεί την εξής διαδρομή:
Ωδείο- Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Σύμβολα-Ασώματο- Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη-Επαρχιακός δρόμος Ιάσμου-Πλάκα-ΙΚΑ- Τσανάκλειος -Σταθμαρχείο Αστικών-Ωδείο.
Τα δρομολόγια των 9:10-11:00-12:30 θα ακολουθούν την εξής διαδρομή:
Ωδείο- Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη-Επαρχιακός δρόμος Ιάσμου-Πλάκα-ΙΚΑ- Τσανάκλειος -Σταθμαρχείο Αστικών-Ωδείο.
Τα δρομολόγια των 14:30-19:00 θα ακολουθούν την εξής διαδρομή:
Ωδείο-Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη- Ασώματο- Σύμβολα-Cosmopolis-Ωδείο.

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

11 Ιουνίου 2019 Τρίτη είναι η τελευταία ημέρα για τα λύκεια που γράφουνε εξετάσεις εκτός απο το Μειονοτικό Λύκειο που γράφουνε μέχρι 13 Ιουνίου 2019 Πέμπτη.
Από 12 Ιουνίου 2019 Τετάρτη οι μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων που θα μετακινούνται με τα  ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ θα πληρώνουν μισό εισιτήριο εκτός από το Μειονοτικό Λύκειο 
οι οποίοι θα μετακινούνται μέχρι και 13 Ιουνίου 2019 δωρεάν.
Επίσεις οι μαθητές που γράφουν πανελλήνιες  εξετάσεις δεν δικαιούνται δωρεάν μεταφορά και θα πληρώνουνε μισό εισιτήριο.
Οι μαθητές που θα γράφουνε επεναληπτικές εξετάσεις μετά τις 20 Ιουνίου επίσης θα πληρώνουν μισό εισιτήριο.
Οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων θα μετακινούνται δωρεάν μέχρι τις 14 Ιουνίου 2019 Παρασκευή.

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από 31-05-2019 (Παρασκεύη) τα μεσημεριανά δρομολόγια που εκτελούνταν αργά λόγω των σχολείων θα πραγματοποιούνται κανονικά. 

Γραμμή  6 Πάμφορο 14:40 

Γραμμή 13 Αγ. Θεόδωροι - Καλαμόκαστρο 14:45

Γραμμή 15 Τυχηρό 14:50

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των εκλογών την Παρασκευή 24-05-2019 και την Δευτέρα 27-05-2019 στην Γραμμή 4 (Πανεπιστημιούπολη) θα εκτελούνται δρομολόγια αργίας και στην Γραμμή 5 ( Μεταλλουργική ) δεν θα εκτελούνται δρομολόγια

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας 
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στης 19 Μαϊου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 
στα γραφεία της εταιρίας Σοφ. Κομνηνού 22 στην Κομοτηνή προκειμένου να συζητηθούν επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας την επανάληψη αυτής για της 
26 Μαϊου 2019 την ίδια ώρα, στον χώρο και με τα ίδια θέματα.

 

Κομοτηνή  23/04/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΠΡΟΒΟΛΗ