ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωναμε τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας 
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καλεί τους
κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευσηστης 4 Φεβρουαρίου 2020
ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρίας  Σοφ. Κομνηνού 22 στην
Κομοτηνή προκειμένου να συζητηθούν επί των παρακάτω θεμά των ημερήσιας διάταξης:

1) Ίδρυση Τουριστικού Γραφείου
2) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις

 Κομοτηνή  30/01/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 30 Ιανουαρίου 2020 (Πέμπτη)
λόγω του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών στην
Γραμμή 4 (Πανεπιστημιούπολη)θα εκτελούνται δρομολόγια αργίας.

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 5 Ιανουαρίου 2020 
τις Κυριακές θα εκτελούνται τα παρακάτω δρομολόγια εντός πόλεως

Γραμμή 1(Περιφέρεια-1ο ΕΠΑΛ):
10:00-13:00

Γραμμή 2(Νέα Μοσυνούπολη-Κολυμβητήριο): 
11:00-14:00

Γραμμή 2(Κολυμβητήριο-Νέα Μοσυνούπολη): 
11:30-14:30

Γραμμή 3(Στρατώνες-Ο.Σ.Ε.): 
09:00-12:00

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με εντολή των Πρυτανικών Αρχών τα δρομολόγια 
στην Γραμμή 4 (Πανεπιστημιούπολη) και στην Γραμμή 5 (Μεταλλουργική) 
θα εκτελούνται κανονικά μέχρι και 20 Δεκεμβρίου 2019 (Παρασκευή).

Από 21 Δεκεμβρίου 2019 (Σάββατο) μέχρι και 6 Ιανουαρίου 2020 (Δευτέρα) 
δεν θα εκτελούνται δρομολόγια στις παραπάνω γραμμές.

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στης 20 Δεκεμβρίου 2019
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας Σοφ. Κομνηνού 22 στην
Κομοτηνή προκειμένου να συζητηθούν επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Αγωγή της Μήτκου Χριστίνας κατά της Αστικό Κτέλ Κομοτηνής ΑΕ

2) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις


Κομοτηνή  11/12/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξαιτίας των προβλημάτων που δημιούργησαν οι καιρικές συνθήκες,πληροφορούμε
το επιβατικό μας κοινό να δείξει κατανόηση και υπομονή σε τυχόν καθυστερήσεις ή
ματαιώσεις δρομολογίων. Ζητούμε εκ των προτέρων συγνώμη για τα παραπάνω προβλήματα.

 

ΠΡΟΒΟΛΗ