ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΌ 2-11-20

6 Πάμφορο
Δευτέρα – Σάββατο
7:00 - 8:15 – 11:00 - 14:40 - 20:00

7 Σώστης - 8 Ασώματο
Δευτέρα – Σάββατο
7:00 – 8:30 – 12:30 - 14:40 - 19:00

10 Πάνδροσο
Δευτέρα – Παρασκευή
7:00 - 14:50
Σάββατο
9:45 – 12:30

12 Υφανταί – Παγούρια
Δευτέρα – Σάββατο
6:50 – 14:30

13 Αγ. Θεόδωροι – Καλαμόκαστρο
Δευτέρα – Σάββατο
7:00 – 14:45

Υφανταί – Κόσμιο
Δευτέρα – Σάββατο
9:00 – 12:30 – 15:45 – 20:00

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στης 31 Αυγούστου 2020
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας Σοφ.Κομνηνού 22 στην Κομοτηνή προκειμένου να συζητηθούν επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Ανάγνωση έκθεσης διαχείρισης Δ.Σ και των ελεγκτών της εταιρείας για τον Ισολογισμό της χρήσης 2019

2) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1-1-2019 έως 31-12-2019

3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης.

4) Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2020.

5) Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας προσωπικού της εταιρείας μας.

7) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

Είναι απαραίτητη και υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλη την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου ή του εκπροσώπου του,
με την χρήση της πλατφόρμας Microsoft teams.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η συνέλευση θα αναβληθεί για την 7η Σεπτεμβρίου 2020,
ην ίδια ώρα, στον ίδιο  χώρο και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα ανακοίνωση.


Κομοτηνή 11/8/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΣ 22/6/2020 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ.

6 Πάμφορο
Δευτέρα – Σάββατο
7:30-11:00-14:40-17:15-20:00

7 Σώστης - 8 Ασώματο
Δευτέρα – Σάββατο
7:30-10:30-14:40-19:00

10 Πάνδροσο
Δευτέρα – Παρασκευή
7:50 – 14:50
Σάββατο
9:30 – 12:30

Υφανταί – Μεσοχώρι – Παραδημή – Κρανοβούνια – Παγούρια – Ν. Σιδηροχώρι – Καλαμόκαστρο –  Ν. Αδριανή – Μαυρομάτι – Αγ. Θεόδωροι – Δουκάτα – Κόσμιο 
Δευτέρα – Σάββατο
7:00-9:00-12:30-14:30-15:45-20:00

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ανακοινώνουμε ότι ακολουθώντας τις εξελίξεις τα δρομολόγια από Δευτέρα 18/5/2020  προσαρμόζονται ως εξής:

6 Πάμφορο
Δευτέρα – Παρασκευή
6:45-8:15-11:00-12:30-13:40-14:40-20:00
Σάββατο
6:45-8:20-11:30-13:30-14:40-17:15

7 Σώστης
Δευτέρα – Παρασκευή
7:10-8:30-10:30-12:30-14:40-19:00
Σάββατο
7:30-9:10-11:00-12:30-14:30-19:00

8 Ασώματο
Δευτέρα – Παρασκευή
7:10-8:30-10:30-12:30-14:40-19:00
Σάββατο
7:30-8:30-10:30-12:30-14:30-19:00

9 Άγ. Θεόδωροι
Δευτέρα – Παρασκευή
7:00-8:30-11:10-12:40-14:45-20:00
Σάββατο
7:20-8:30-11:50-13:45-20:00

10 Πάνδροσο
Δευτέρα – Παρασκευή
7:00 -10:00-14:50
Σάββατο
9:30 - 12:30

11 Νέα Αδριανή – Παραδημή 
Δευτέρα – Παρασκευή
9:00 - 11:05  - 20:00
Σάββατο
7:00-8:00-10:30-13:00-14:40-20:00

12 Υφανταί – Παγούρια
Δευτέρα – Παρασκευή
6:50-12:35-14:30

13 Αγ. Θεόδωροι – Καλαμόκαστρο
Δευτέρα – Παρασκευή
7:00-12:40-14:45

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σας ανακοινώνουμε ότι ακολουθώντας τις εξελίξεις και εφαρμόζοντας τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων, τα δρομολόγια προσαρμόζονται ως εξής:

 

1 Περιφέρεια Α.Μ.Θ - 1ο ΕΠΑΛ 
Δευτέρα - Παρασκευή
6:30–7:30-8:30-9:30-10:30-11:30-12:30-13:30-14:30-16:00-18:00-20:00
Σάββατο
7:30-8:30-9:30-10:30-11:30-12:30-13:30-14:30

2 Εμπορικό κέντρο – Κολυμβητήριο
Δευτέρα - Παρασκευή
6:30-7:20-7:45-8:10-8:35-9:00-9:25-9:50-10:15-10:40-11:05-11:30-11:55-12:20
12:45-13:10-13:35-14:00-14:25-14:50-15:15-15:40-16:30-17:20-18:10-19:00-19:50-20:40
Σάββατο
7:30-7:55-8:20-8:45-9:10-9:35-10:00-10:25-10:50-11:15-11:40-12:05-12:30-12:55-13:20-13:45-14:10-14:35 

2 Κολυμβητήριο – Εμπορικό κέντρο
Δευτέρα - Παρασκευή 
6:55-7:20-7:45-8:10-8:35-9:00-9:25-9:50-10:15-10:40-11:05-11:30-11:55-12:20
12:45-13:10-13:35-14:00-14:25-14:50-15:15-16:05-16:55-17:45-18:35-19:25-20:15-21:05
Σάββατο
7:30-7:55-8:20-8:45-9:10-9:35-10:00-10:25-10:50-11:15-11:40-12:05-12:30-12:55-13:20-13:45-14:10-14:35

3 Στρατώνες - Ο.Σ.Ε.
Δευτέρα – Παρασκευή
6:30-8:10-9:00-9:50-10:40-11:30-12:20-13:10-14:00-17:00-19:00-21:00
Σάββατο
7:30-8:20-9:10-10:00-10:50-11:40-12:30-13:20-14:10

6 Πάμφορο
Δευτέρα – Σάββατο
7:00-11:00-14:40-18:00

7 Σώστης – 8 Ασώματος
Δευτέρα – Σάββατο
7:00 - 8:30 - 12:30 - 14:40 - 19:00

10 Πάνδροσο
Δευτέρα – Παρασκευή
7:00 - 14:50
Σάββατο
9:30 - 12:30

11 Νέα Αδριανή – Παραδημή  9 Αγιοι Θεόδωροι 
Δευτέρα – Σάββατο
6:50 - 9:00 - 14:30 - 20:00

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ανακοινώνουμε ότι ακολουθώντας τις εξελίξεις και εφαρμόζοντας τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων, τα δρομολόγια προσαρμόζονται ως εξής:

1 Περιφέρεια Α.Μ.Θ - 1ο ΕΠΑΛ
6:30 - 7:30 - 8:30 - 9:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30

2 Νέα Μοσυνούπολη - Κολυμβητήριο
6:30 - 7:20 - 8:10 - 9:00 – 9:50 – 10:40 – 11:30 – 12:20 – 13:10 – 14:00

2 Κολυμβητήριο – Νέα Μοσυνούπολη
6:55 – 7:45 – 8:35 – 9:25 – 10:15 – 11:05 – 11:55 – 12:45 – 13:35 – 14:25

3 Στρατώνες - Ο.Σ.Ε.
6:30 - 7:20 - 8:10 - 9:00 – 9:50 – 10:40 – 11:30 – 12:20 – 13:10 – 14:00 – 14:50

6 Πάμφορο
6:45 – 9:30 – 14:40 – 20:00

7 Σώστης – 8 Ασώματος
7:30 – 9:10 – 14:30 – 19:00

10 Πάνδροσο
10:00 – 12:30

11 Νέα Αδριανή – Παραδημή  9 Αγιοι Θεόδωροι 
7:00 – 10:30 – 14:45 – 20:00

Σας επισημαίνουμε και πάλι να αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.


ΠΡΟΒΟΛΗ