ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των εκλογών την Παρασκευή 24-05-2019 και την Δευτέρα 27-05-2019 στην Γραμμή 4 (Πανεπιστημιούπολη) θα εκτελούνται δρομολόγια αργίας και στην Γραμμή 5 ( Μεταλλουργική ) δεν θα εκτελούνται δρομολόγια

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας 
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στης 19 Μαϊου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 
στα γραφεία της εταιρίας Σοφ. Κομνηνού 22 στην Κομοτηνή προκειμένου να συζητηθούν επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας την επανάληψη αυτής για της 
26 Μαϊου 2019 την ίδια ώρα, στον χώρο και με τα ίδια θέματα.

 

Κομοτηνή  23/04/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σας ενημρώνουμε ότι την Μεγάλη Παρασκεύη (26-04-2019) θα εκτελούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

ΓΡΑΜΜΗ 1 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. – 1ο Ε.Π.Α.Λ.):
11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:00 – 18:00

ΓΡΑΜΜΗ 2Α (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ):
11:30 – 11:55 – 12:20 – 12:45 – 13:10 – 13:35 – 14:00 – 14:25 – 14:50 – 15:15 – 15:40 – 16:30 – 17:20 – 18:10 – 19:00

ΓΡΑΜΜΗ 2Β (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ):
11:30 – 11:55 – 12:20 – 12:45 – 13:10 – 13:35 – 14:00 – 14:25 – 14:50 – 15:15 – 16:05 – 16:55 – 17:45 – 18:35

ΓΡΑΜΜΗ 3 (ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ – Ο.Σ.Ε.):
6:30 – 7:20 – 8:10 – 9:00 – 9:50 – 10:40 – 11:30 – 12:20 – 13:10 – 14:00 – 14:50 – 17:00 – 19:00 

ΓΡΑΜΜΗ 6 (ΠΑΜΦΟΡΟ) :
6:45 – 11:00 – 12:30 – 13:40 – 14:40 – 17:15 – 20:00

ΓΡΑΜΜΗ 7(ΣΩΣΤΗΣ):ΓΡΑΜΜΗ 8(ΑΣΩΜΑΤΟΣ):
7:10 – 10:30 – 12:30 – 14:40 – 15:30 – 19:00

ΓΡΑΜΜΗ 9(ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ):
7:15 – 11:10 – 12:40 – 14:45 – 15:45 – 20:00

ΓΡΑΜΜΗ 10(ΠΑΝΔΡΟΣΟ):
7:45 - 10:00 – 14:50

ΓΡΑΜΜΗ 11 (ΥΦΑΝΤΑΙ–ΜΕΣΟΧΩΡΙ–ΠΑΓΟΥΡΙΑ–ΑΔΡΙΑΝΗ–ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ):
6:50 – 11:05 – 12:35 – 14:30 – 15:45 – 20:00

Το Μεγάλο Σάββατο (27-04-2019) όλα τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά. 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με εντολή των Πρυτανικών Αρχών τα δρομολόγια στην Γραμμή 4 (Πανεπιστημιούπολη) και στην Γραμμή 5 (Μεταλλουργική) θα εκτελούνται κανονικά μέχρι και 19 Απριλίου 2019 (Παρασκευή).

Από 20 Απριλίου 2019 (Σαββατο) μέχρι και 5 Μαϊου 2019 (Κυριακή) δεν θα εκτελούνται δρομολόγια στις παραπάνω γραμμές

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορουμε τους φοιτητές-σπουδαστές από Δευτέρα 15/4/2019 και εφεξής είναι απαραίτητη για την επιβίβασή τους στα δρομολόγια των γραμμών 4 & 5 η επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας για την δωρεάν μεταφορά τους προς τους χώρους σίτισης, εκπαίδευσης και διαμονής.
Σύμβαση 623-1/2018 (Αρθ.6Δ)

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με εντολή του Υπουργείου Παιδείας  τα σχολεία θα σχολάνε στις 14:45 και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών από 
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 (Δευτέρα) στα παρακάτω δρομολόγια θα γίνουν οι εξής αλλαγές.

α) Το δρομολόγιο των 14:50 για (Γραμμή 15. Τυχηρό) θα αναχωρεί στις 14:55.
β) Το δρομολόγιο των 14:40 για  (Γραμμή 6.Πάμφορο) θα αναχωρεί στις 15:00.
γ) Το δρομολόγιο των 14:45 για  (Γραμμή 13. Αγιοι θεόδωροι - Καλαμόκαστρο) θα αναχωρεί στις 15:05.
δ) Μόνο για το Κικίδιο(Γραμμή 1) θα εκτελείται δρομολόγιο στις 15:20 από το την στάση (113) Ορφέως 3 (Παπαστράτο).

ΠΡΟΒΟΛΗ