ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την προμήθεια:

 • ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεματικής
• συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου
• τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων
• εκδόσεις ηλεκτρονικών εισιτηρίων
• πολυκαναλικής πληροφόρησης επιβατών σε πραγματικό χρόνο

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως από τη Δευτέρα 23.10.2023 θα ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις επί της Επαρχιακής οδού Κομοτηνής - Πανεπιστημιούπολης.

 Λόγω των έργων εγκατάστασης αγωγού φυσικού αερίου και για λόγους ασφαλείας εξαιτίας της στενότητας της οδού, 
θα πραγματοποιηθεί μονοδρόμηση από την Πανεπιστημιούπολη έως τη γέφυρα του Βοσβόζη 
(τα οχήματα μόνο θα κατευθύνονται προς Κομοτηνή) και παράκαμψη των οχημάτων που εξέρχονται από 
Κομοτηνή με κατεύθυνση την Πανεπιστημιούπολη διαμέσου της οδού Ρηγίου 
(δεξιά από τη γέφυρα του Βοσβόζη και παραπλεύρως του οικισμού του Ηφαίστου) 
και στη συνέχεια αριστερά διαμέσου της Επαρχιακής οδού Συμβόλων - Πανεπιστημιούπολης.

Ως εκ τούτου κατόπιν των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια της
«Γραμμής 4 - Πανεπιστημιούπολη» και της «Γραμμής 9 - Komo Hotel». Οι αναχωρήσεις των οχημάτων θα εξακολουθήσουν 
να πραγματοποιούνται βάσει προγράμματος.

Για τυχών αλλαγές θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανάρτηση.

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 13 και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου
στη Γραμμή 4 - Πανεπιστημιούπολη θα
εκτελούνται δρομολόγια σε ωράρια Αργίας
λόγω των Επαναληπτικών Εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920
και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στης 28 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία
της εταιρίας Σοφ. Κομνηνού22 στην Κομοτηνή προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων
ημερήσιας διάταξης:

1)Ανάγνωση έκθεσης διαχείρισης Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της χρήσης 2022.
2)Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1-1-2022 έως31-12-2022.
3)Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης.
4)Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2023.
5)Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6)Επικαιροποίηση καταστατικού της εταιρείας.
7)Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου
ή του εκπροσώπου του, με την χρήση της πλατφόρμας Microsoft teams. Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας
η συνέλευση θα αναβληθεί για την 4 Σεπτεμβρίου 2023, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα,
χωρίς νέα ανακοίνωση.

Κομοτηνή 07/08/2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας Σοφ. Κομνηνού22 στην Κομοτηνή
προκειμένου να συζητηθούν επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

1)Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
2)Διάφορες άλλες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας την επανάληψη αυτής για της 14 Φεβρουαρίου 2023
την ίδια ώρα , στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

 Κομοτηνή 14/01/2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ BUS CARD

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατόχους Bus card ότι από 1/12/22 
όσοι κάτοχοι χάνουν την κάρτα τους και χρειάζεται να κάνουν επανέκδοση θα 
υπάρχει επιπλέον  χρέωση 5€ που θα επιβαρύνονται οι ίδιοι.

ΠΡΟΒΟΛΗ