ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 8

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 8

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

41,4 λεπτά χρειάζονται για τη πλήρη κάλυψη αυτής της διαδρομής

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

60% των επιβατών μας κάνουν χρήση αυτής της γραμμής

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

90% των επιβατών μας επιλέγουν αυτή τη γραμμή εκ νέου