ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 6

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 6

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

55,2 λεπτά χρειάζονται για τη πλήρη κάλυψη αυτής της διαδρομής

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

65% των επιβατών μας κάνουν χρήση αυτής της γραμμής

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

90% των επιβατών μας επιλέγουν αυτή τη γραμμή εκ νέου