ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 5

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 5

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

30 λεπτά χρειάζονται για τη πλήρη κάλυψη αυτής της διαδρομής

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

40% των επιβατών μας κάνουν χρήση αυτής της γραμμής

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

40% των επιβατών μας επιλέγουν αυτή τη γραμμή εκ νέου