ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 12

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 12

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

59,4 λεπτά χρειάζονται για τη πλήρη κάλυψη αυτής της διαδρομής

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

50% των επιβατών μας κάνουν χρήση αυτής της γραμμής

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

80% των επιβατών μας επιλέγουν αυτή τη γραμμή εκ νέου