ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 10

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 10

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

30 λεπτά χρειάζονται για τη πλήρη κάλυψη αυτής της διαδρομής

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

30% των επιβατών μας κάνουν χρήση αυτής της γραμμής

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

30% των επιβατών μας επιλέγουν αυτή τη γραμμή εκ νέου