ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την προμήθεια:

 • ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεματικής
• συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου
• τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων
• εκδόσεις ηλεκτρονικών εισιτηρίων
• πολυκαναλικής πληροφόρησης επιβατών σε πραγματικό χρόνο