ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

.

Σας ενημερώνουμε από  Δευτέρα 2 Αυγούστου τα δρομολόγια της
Γραμμής 1–Περιφέρεια-ΑΜΘ δεν θα εισέρχονται στον οικισμό του Ροδίτη στην επιστροφή.
Επίσης  τον οικισμό του Κικιδίουθα εξυπηρετούν τα εξής δρομολόγια :
6:30 - 8:30 - 11:30 - 14:30 - 16:00 - 18:00 - 20:00.