ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας από τον Κορωνοϊό και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού