ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με εντολή των Πρυτανικών Αρχών τα δρομολόγια 
στην Γραμμή 4 (Πανεπιστημιούπολη) και στην Γραμμή 5 (Μεταλλουργική) 
θα εκτελούνται κανονικά μέχρι και 20 Δεκεμβρίου 2019 (Παρασκευή).

Από 21 Δεκεμβρίου 2019 (Σάββατο) μέχρι και 6 Ιανουαρίου 2020 (Δευτέρα) 
δεν θα εκτελούνται δρομολόγια στις παραπάνω γραμμές.

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ