ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από 1 Οκτωβρίου 2019 Τρίτη στην ΓΡΑΜΜΗ 4 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ) 
θα εκτελούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

      ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                   ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ                         
07:00           12:15            17:15                                    07:30
07:30           12:30            17:30                                    09:15
07:45           12:45            17:45                                    11:00
08:00           13:00            18:00                                    13:00
08:15           13:15            18:15                                    13:30
08:30           13:30            18:30                                    14:00
08:45           13:45            18:45                                    15:00
09:00           14:00            19:00                                    16:00
09:15           14:15            19:15                                    17:00
09:30           14:30            19:30                                    18:00
09:45           14:45            19:45                                    19:00
10:00           15:00            20:00                                    20:00
10:15           15:15            20:15                                    21:30
10:30           15:30            20:30                                    23:30
10:45           15:45            20:45 
11:00           16:00            21:00
11:15           16:15            21:15
11:30           16:30            21:30
11:45           16:45            22:30
12:00           17:00            23:30

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ