ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 6 ΠΑΜΦΟΡΟ 
 7:50 - 11:30

7 ΣΩΣΤΗΣ - 8 ΑΣΩΜΑΤΟΣ
    9:00 - 13:30

ΥΦΑΝΤΑΙ - ΜΕΣΟΧΩΡΙ - ΠΑΡΑΔΗΜΗ - ΜΕΓ. ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟ - ΜΙΚ.ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟ - 
ΠΑΓΟΥΡΙΑ -
Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ - ΑΔΡΙΑΝΗ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΜΙΚ. ΔΟΥΛΑΤΟ - ΜΕΓ. ΔΟΥΚΑΤΟ - ΚΟΣΜΙΟ
8:00 - 12:30