ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λόγω των έκτακτων μέτρων που λαμβάνουν οι φορείς και η πολιτεία, είμαστε αναγκασμένοι  να
συμμορφωθούμε στα νέα δεδομένα και τα δρομολόγια του Αστικού Κτέλ Κομοτηνής διαμορφώνονται ως εξής:

1 Περιφέρεια Α.Μ.Θ - 1ο ΕΠΑΛ 
6:30 - 9:30- 12:30 – 14:30 

2 Νέα Μοσυνούπολη - Κολυμβητήριο
7:20 - 10:40 - 13:30 

2 Κολυμβητήριο – Νέα Μοσυνούπολη 
7:45 - 11:05 - 13:55 

3 Στρατώνες - Ο.Σ.Ε.
8:10 - 11:30  

6 Πάμφορο
8:30 – 12:30

7 Σώστης – 8 Ασώματος
9:30 – 13:30

10 ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ
ΜΟΝΟ ΤΕΤΑΡΗ 
8:30 - 11:00

11 Νέα Αδριανή – Παραδημή  9 Αγιοι Θεόδωροι 
7:30 – 14:30