ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

7. ΣΩΣΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από 18 Ιουνίου 2019 (Τρίτη) θα γίνουνε αλλαγές στην διαδρομή της Γραμμής 7 (ΣΩΣΤΗΣ)
Συγκεκριμένα τα δρομολόγια των (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) 7:10-8:30-10:30-12:30-14:40 θα ακολουθούν την εξής διαδρομή:
Ωδείο-Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη-Επαρχιακός δρόμος Ιάσμου-Πλάκα-ΙΚΑ-Τσανάκλειος-Σταθμαρχείο Αστικών-Ωδείο.
Το δρομολόγιο των 15:30θα ακολουθεί την εξής διαδρομή:
Ωδείο- Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Σύμβολα-Ασώματο- Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη-Επαρχιακός δρόμος Ιάσμου-Πλάκα-ΙΚΑ- Τσανάκλειος -Σταθμαρχείο Αστικών-Ωδείο.
Το δρομολόγιο των 19:00 θα ακολουθεί την εξής διαδρομή:
Ωδείο-Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη- Ασώματο- Σύμβολα- Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Ωδείο. (ΣΑΒΒΑΤΟ) Το δρομολόγιο των 7:30θα ακολουθεί την εξής διαδρομή:
Ωδείο- Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Σύμβολα-Ασώματο- Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη-Επαρχιακός δρόμος Ιάσμου-Πλάκα-ΙΚΑ- Τσανάκλειος -Σταθμαρχείο Αστικών-Ωδείο.
Τα δρομολόγια των 9:10-11:00-12:30 θα ακολουθούν την εξής διαδρομή:
Ωδείο- Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη-Επαρχιακός δρόμος Ιάσμου-Πλάκα-ΙΚΑ- Τσανάκλειος -Σταθμαρχείο Αστικών-Ωδείο.
Τα δρομολόγια των 14:30-19:00 θα ακολουθούν την εξής διαδρομή:
Ωδείο-Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη- Ασώματο- Σύμβολα-Cosmopolis-Ωδείο.