ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σας ενημρώνουμε ότι την Μεγάλη Παρασκεύη (26-04-2019) θα εκτελούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

ΓΡΑΜΜΗ 1 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. – 1ο Ε.Π.Α.Λ.):
11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:00 – 18:00

ΓΡΑΜΜΗ 2Α (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ):
11:30 – 11:55 – 12:20 – 12:45 – 13:10 – 13:35 – 14:00 – 14:25 – 14:50 – 15:15 – 15:40 – 16:30 – 17:20 – 18:10 – 19:00

ΓΡΑΜΜΗ 2Β (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ):
11:30 – 11:55 – 12:20 – 12:45 – 13:10 – 13:35 – 14:00 – 14:25 – 14:50 – 15:15 – 16:05 – 16:55 – 17:45 – 18:35

ΓΡΑΜΜΗ 3 (ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ – Ο.Σ.Ε.):
6:30 – 7:20 – 8:10 – 9:00 – 9:50 – 10:40 – 11:30 – 12:20 – 13:10 – 14:00 – 14:50 – 17:00 – 19:00 

ΓΡΑΜΜΗ 6 (ΠΑΜΦΟΡΟ) :
6:45 – 11:00 – 12:30 – 13:40 – 14:40 – 17:15 – 20:00

ΓΡΑΜΜΗ 7(ΣΩΣΤΗΣ):ΓΡΑΜΜΗ 8(ΑΣΩΜΑΤΟΣ):
7:10 – 10:30 – 12:30 – 14:40 – 15:30 – 19:00

ΓΡΑΜΜΗ 9(ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ):
7:15 – 11:10 – 12:40 – 14:45 – 15:45 – 20:00

ΓΡΑΜΜΗ 10(ΠΑΝΔΡΟΣΟ):
7:45 - 10:00 – 14:50

ΓΡΑΜΜΗ 11 (ΥΦΑΝΤΑΙ–ΜΕΣΟΧΩΡΙ–ΠΑΓΟΥΡΙΑ–ΑΔΡΙΑΝΗ–ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ):
6:50 – 11:05 – 12:35 – 14:30 – 15:45 – 20:00

Το Μεγάλο Σάββατο (27-04-2019) όλα τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά.