ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορουμε τους φοιτητές-σπουδαστές από Δευτέρα 15/4/2019 και εφεξής είναι απαραίτητη για την επιβίβασή τους στα δρομολόγια των γραμμών 4 & 5 η επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας για την δωρεάν μεταφορά τους προς τους χώρους σίτισης, εκπαίδευσης και διαμονής.
Σύμβαση 623-1/2018 (Αρθ.6Δ)

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ