ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με εντολή του Υπουργείου Παιδείας  τα σχολεία θα σχολάνε στις 14:45 και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών από 
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 (Δευτέρα) στα παρακάτω δρομολόγια θα γίνουν οι εξής αλλαγές.

α) Το δρομολόγιο των 14:50 για (Γραμμή 15. Τυχηρό) θα αναχωρεί στις 14:55.
β) Το δρομολόγιο των 14:40 για  (Γραμμή 6.Πάμφορο) θα αναχωρεί στις 15:00.
γ) Το δρομολόγιο των 14:45 για  (Γραμμή 13. Αγιοι θεόδωροι - Καλαμόκαστρο) θα αναχωρεί στις 15:05.
δ) Μόνο για το Κικίδιο(Γραμμή 1) θα εκτελείται δρομολόγιο στις 15:20 από το την στάση (113) Ορφέως 3 (Παπαστράτο).

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ