ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δελτια Α.με.Α

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος για την θεώρηση και την έκδοση νέων Δελτίων Α.με.Α για το έτος 2018 αρχίζει την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 και λήγει την Δευτέτα 31 Δεκεμβρίου 2018